Arti Lambang

Wujud Lambang

  • Bentuk lambang PUM adalah garis lengkung yang membentuk lima sudut. Isi lambang: (a) bumi, (b) masjid, (c) bintang sembilan, dan (d) kitab suci Al-Qur’an.
  • Warna dasar lambang adalah hijau, sedangkan warna yang lainnya adalah kuning keemasan, coklat, dan putih.

Makna Lambang

  • Bentuk lambang segi lima dengan tiga garis lapisan: Segi lima melambangkan Rukun Islam dan sila-sila Pancasila yang merupakan ciri ke-Indonesiaan. Tiga garis lapisan melambangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tecermin dalam Tridarma Perguruan Tinggi.
  • Bumi dan bintang sembilan melambangkan ciri kelembagaan pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama’ (LP Ma’arif NU).
  • Masjid dengan tiga kap melambangkan kejayaan umat Islam melalui pengembangan Islam dan perwujudan kesempurnaan akidah, syari’ah, dan akhlak.
  • Kitab terbuka dengan empat kelompok lembaran melambangkan upaya keberhasilan PUM dalam bidang ke-Islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni yang dilandasi kejujuran keikhlasan, kejujuran, kerukunan, dan profesionalisme.

Lambang Politeknik Unisma Malang (PUM) diciptakan dan diresmikan pada tahun 2002.

About the Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You may also like these